Sponsorer

Log ind

Hvem er online

There are currently 0 users online.

You are here

Generalforsamling 2018

morten stenbæks billede

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sønderborg Sportsdykker Klub
Tirsdag den 27. november 2018, kl. 19 i klubhuset, Verdens Ende 8, Sønderborg

Dagsorden i flg. vedtægterne er:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Revideret regnskab forelægges.

4. Kontingent og indskud fastlægges.

5. Valg.
På valg for 2 år ad gangen er:
Næstformand: Michael Keldorff - Genopstiller
Kasserer: Johnny Weile - Genopstiller
1. medlem: Søren Hertz-Christensen - Genopstiller IKKE
3. medlem: Anker Bo Christensen - Genopstiller

På valg for 1 år ad gangen er:
1. Suppleant: Nicolaj Nilsson - Genopstiller som 1. medlem
2. Suppleant: Niels Kristian Høj - Genopstiller

Revisor: Bo Mathiasen
Revisor: Holger Vohs

6. Indkomne forslag.
* Bestyrelsen foreslår at den halv-årlige kontingentsats hæves med 10,- kr. fra 605,- kr. til 615,- kr.

7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 6, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest otte (8) dage før generalforsamlingen.

SSK på Facebook