Sponsorer

Log ind

Hvem er online

There are currently 0 users online.

You are here

SSK generalforsamling 2019

morten stenbæks billede

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sønderborg Sportsdykker Klub
Tirsdag den 26. november 2019, kl. 19 i klubhuset, Verdens Ende 8, Sønderborg

Dagsorden i flg. vedtægterne er:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Revideret regnskab forelægges.
4. Kontingent og indskud fastlægges.
5. Valg.
På valg for 2 år ad gangen er:
Formand: Morten Stenbæk - Genopstiller
Sekretær: Kenny Petersen - Genopstiller
2. medlem: Benny Laue - Genopstiller

På valg for 1 år ad gangen er:
1. suppleant: Niels Kristian Høj - Genopstiller
2. suppleant: Søren Hertz-Christensen - Genopstiller IKKE

Revisor: Bo Mathiasen
Revisor: Holger Vohs

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 6, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest otte (8) dage før generalforsamlingen.

SSK på Facebook