Log ind

Hvem er online

There are currently 0 users online.

You are here

SSK generalforsamling 2017

morten stenbæks billede

SSK generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sønderborg Sportsdykker Klub
Tirsdag den 21. november 2017, kl. 19 i klubhuset, Verdens Ende 8, Sønderborg

 

Dagsorden i flg. vedtægterne er:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Revideret regnskab forelægges.

4. Kontingent og indskud fastlægges.

5. Valg.

På valg for 2 år ad gangen er: 

Formand:     Morten Stenbæk - Genopstiller

Sekretær:     Kenny Petersen - Genopstiller

2. medlem:   Benny Laue - Genopstiller

På valg for 1 år ad gangen er:

1. Suppleant:              Nicolaj Nilsson - Genopstiller

2. Suppleant:              Niels Kristian Høj - Genopstiller

Revisor:                      Bo Mathiasen

Revisor:                      Holger Vohs

 

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.             

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 6, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest otte (8) dage før generalforsamlingen.

Tidspunkt: 
tir, 21/11/2017 - 19:00

SSK på Facebook